Mandala tekenen

In mijn workshop mandala tekenen leren de kinderen de samenhang zien tussen wiskunde en kunst. Ze leren ordenen, ze leren hun eigen vormen en mogelijkheden ontdekken, ze leren zich concentreren en ze leren wat over de diverse kleuren en kleurtechnieken. Daarnaast worden ze er rustiger van en is het een plezierige bezigheid.