Tarot

Als Tarot Mediator ben ik de bemiddelaar tussen het gestelde probleem, de getrokken kaarten en het onderbewustzijn van de cliënt. Door het beeld wat de kaarten geven, objectief te vertalen, in samenspraak met de cliënt, deze te koppelen aan de geformuleerde vraag in samenhang met de plek in het gebruikte patroon, en het geheel te plaatsen in de realiteit, kan het onderbewuste bij de cliënt bewust worden en een oplossing gevonden worden voor het probleem.

Ik gebruik de tarot als instrument om de verschillende partijen op één lijn te brengen. Deze verschillende partijen kunnen verschillende personen zijn, maar kunnen ook bestaan uit verschillende delen van onszelf. Zo kan er een conflict bestaan tussen ons eigen gevoel en ons verstand. Ik kan op deze wijze, snel en doeltreffend inzicht geven in de aard van het probleem c.q. conflict en door samenspraak met de cliënt(en) een mogelijke oplossing aanreiken.

Als Tarot Mediator voorspel ik geen toekomst. Ik gebruik de kaarten als beelden waar ik samen met de cliënt naar kijk aan de hand van een vraag of probleem. Door er samen naar de kijken en over te praten worden dingen duidelijk en helder en kun je weer verder.
Je leert naar jezelf en je eigen aandeel kijken en je leert ook hoe je hier veranderingen in aan kunt brengen. Je hoeft niet altijd een probleem te hebben. Soms sta je voor een bepaalde keuze waarbij je niet zo goed weet welke kant je uit moet gaan. Ook dan kun je samen met mij naar de kaarten kijken.
Het kan ook leuk zijn om een algemene legging te laten doen. Hierbij hoef je geen vraag te hebben maar kijken we samen hoe je er op dit moment in je leven voorstaat.