Pesten of gepest worden.

Ik heb 2 nieuwe trainingen ontwikkeld.

Een weerbaarheidstraining voor kinderen die te weinig zelfvertrouwen hebben en daardoor regelmatig gepest worden of in een hoekje kruipen. Je gaat door middel van allerlei creatieve opdrachten aan je zelfvertrouwen werken.

 

Kenmerkend voor het gepeste kind / slachtoffer:
De meeste slachtoffers zijn "sociaal onhandig": uit verlegenheid of faalangst reageren zij net verkeerd. Daardoor lijkt het wel eens of ze het zelf uitlokken. De meeste slachtoffers hebben (of krijgen als gevolg van het pesten) een negatief zelfbeeld. Anders dan bij de pestkoppen het geval is, uiten zij dat niet met bravoure, maar juist door zich terug te trekken en af te sluiten. Daardoor worden ze nog kwetsbaarder! Ook fysiek zwakke kinderen lopen het risico een zondebok te worden.

Daarnaast start er een training voor kinderen die pesten. Ook de kinderen die pesten, hebben hulp nodig. Zij pesten vaak omdat ze onzeker zijn.

Kenmerkend voor de pestkop/de dader:
Pestgedrag komt vaak voort uit eigen onzekerheid. Een pestkop wil vaak eigen onmacht en zwakheid verbloemen. Veel pestkoppen hebben een negatief zelfbeeld dat zij overschreeuwen met bravoure, tegenover een leerling die zij als "zwakker" beschouwen. Op die manier proberen pestkoppen voor zichzelf een hogere plaats in de groep te verwerven. Het kan ook zijn dat ze andere kinderen pesten om te voorkomen dat ze zelf gepest worden.

Ik wil de groepen naast elkaar starten en een van de laatste bijeenkomsten wil ik ze kennis laten maken met elkaar en ervaringen uit laten wisselen.