Open atelier

Dit is een cursus met een therapeutisch karakter en heeft als ondertitel: ”intuïtief werken met verschillende materialen”.

Op deze avond werkt ieder individueel, op z’n eigen manier, onder begeleiding van mij.

We beginnen de avond steeds met een rondje. Ik vraag hoe iedereen erbij zit en waar je aan wil werken.

We werken met verschillende materialen. Je kunt werken met krijt, potlood, houtskool, verf, klei, steen en nog allerlei andere materialen en combinaties van materialen.

Ik wil je proberen te stimuleren om vanuit je gevoel te werken en je eigen route uit te stippelen. Ik wil je ook graag kennis laten maken met niet zo voor de hand liggende combinaties van materialen.

Je kunt vanuit het materiaal gaan werken om te kijken wat je daar mee kunt. Je kunt ook gaan werken vanuit een bepaald thema en kijken wat er zo ontstaat. Het is dus een cursus waarin ieder voor zich werkt maar waarin het wel prettig is om je te laten stimuleren door de ander. Je komt door het kijken en luisteren naar anderen zelf ook vaak op ideeën.

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die graag aan zijn eigen ontwikkeling wil werken, maar ook voor mensen die het even niet zien zitten of als je uit wil zoeken wat je verder met je leven wil. Het kan je helpen om te rade te gaan bij je eigen beelden.

 

Open atelier: 10 lessen voor €175,-