Individuele therapie

Er kunnen allerlei redenen zijn om mensen te vragen zich via beeldend werk te uiten. Soms is het eenvoudiger om via beelden of symbolen weer te geven wat je voelt dan via woorden. Ook kan iemand bijvoorbeeld haarfijn uitleggen wat zijn probleem is, maar toch niet bij zijn gevoelslaag komen. Via beeldend werk kan dan de brug geslagen worden naar de emoties.

 

Daarnaast kan de manier waarop iemand met beeldend materiaal omgaat veel inzicht verschaffen over de manier waarop hij met zichzelf omgaat en in de wereld staat.

Er zijn ook andere redenen om op non-verbaal niveau te werken. We geven aan woorden vaak één betekenis, terwijl beelden iets speels en opens hebben. Dat luchtige en speelse geeft ruimte voor emoties, reden waarom bij rouw en traumatische gebeurtenissen met beelden wordt gewerkt.

 

Niet alleen bij het verwerken van verlies kan beeldend werken helpen, ook als de gevoelens niet zo duidelijk zijn, als iemand uit wil zoeken wat hij met zijn leven wil, hoe dat nu toch zit met die ingewikkelde relatie met zijn ouders, partner of collega, kan het helpen om te rade te gaan bij de eigen beelden. De uitkomst kan uiterst verrassend zijn en ook veel helderheid en inzicht geven.

 

Als je erin geïnteresseerd bent om gevoelens of bepaalde situaties in je leven via beeldend werk tot expressie te brengen, boor je een ware schat aan. Niet alleen krijg je inzicht in wat er zich op de gevoelslaag afspeelt, maar je raakt ook aan je scheppende en daarmee aan je helende vermogens.

 

Deze therapie kan soms in een groep plaats vinden. Je werkt dan individueel in de groep.