Voor mensen met een taalachterstand

Remedial teaching:
De ABC-methode de Haan gaat uit van de 26 letters van het alfabet en niet van klanken. De medeklinkers bepalen in feite hoe een woord wordt uitgesproken. Een a klinkt als een lange aa als er een medeklinker voor staat, zoals in ma of la. Staat er echter een medeklinker achter, dan hoor je een korte a zoals in af of al.

 

Voorbeeld kaartje:
Ik hoor een korte klank vóór een laatste medeklinker. Ik schrijf één a, e, i, o, u.
Ik hoor een lange klank vóór een laatste medeklinker. Ik schrijf dubbel aa, ee, ie, oo, uu:

man maan
vel veel
zit ziet
los loos
hup Huub

 

Drs. W de Haan heeft zo voor elk taalprobleem regels ontwikkeld, die hij op een begrijpelijke manier op kaartjes heeft gezet. Het is de bedoeling dat ouders of een andere volwassene die zelf goed de Nederlandse taal kan lezen, thuis elke dag ±10 minuten kaartjes leest met de persoon die naar de remedial teacher gaat. Eenmaal per week kom je bij mij voor extra oefenstof en om te kijken welke kaartjes erbij of eruit mogen. Er wordt elke week een dictee gemaakt om te kijken naar de vorderingen. Na ± 8 weken begin je de eerste vorderingen te zien.

 

Ik heb inmiddels zelf veel materiaal ontwikkeld om het leren lezen en foutloos schrijven gemakkelijker te maken.