Merwedelaan 29 , 5463 JL Veghel 0413350941 info@josevanesch.nl

Voor mensen met een taalachterstand

(o.a. voor laaggeletterden of mensen met dyslexie)

Remedial teaching:

In 2004 heb ik de opleiding Methode de Haan gedaan.
De ABC-methode de Haan gaat uit van de 26 letters van het alfabet en niet van klanken. De medeklinkers bepalen in feite hoe een woord wordt uitgesproken. Een a klinkt als een lange aa als er een medeklinker voor staat, zoals in ma of la. Staat er echter een medeklinker achter, dan hoor je een korte a zoals in af of al.

Ik werk soms met deze methode maar heel vaak begeleid ik kinderen op de voor hen beste manier. Ik ben naast remedial teacher ook creatief therapeut. Voor mij is het dus belangrijker dat iemand weer lekker in z’n vel komt te zitten dan dat iemand zo snel mogelijk foutloos leert lezen en schrijven.

Ik heb inmiddels zelf veel materiaal ontwikkeld om het leren lezen en foutloos schrijven gemakkelijker te maken.

Als je interesse hebt of vragen, dan kun je contact opnemen.

Contactgegevens

José van Esch
Merwedelaan 29
5463 JL Veghel
0413 - 350941
info@josevanesch.nl

facebook icon met rand

Praktijk

facebook icon met rand

Borduren

facebook icon met rand

Praktijk

facebook icon met rand

Borduren