Bijles taal voor kinderen en volwassenen

Bijles taal is voor kinderen en volwassenen met specifieke problemen op taalgebied. Je kunt hierbij denken aan werkwoordsvervoegingen maar ook allerlei andere spelling- en grammaticaproblemen.

Ik kan je leren ontleden als je daar moeite mee hebt. Verder kan ik je ondersteunen als je op de middelbare school, MBO of HBO een taaltoets moet doen en het je niet lukt om hier een voldoende voor te halen.