Merwedelaan 29 , 5463 JL Veghel 0413350941 info@josevanesch.nl

Algemene voorwaarden van José van Esch

Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die ik, José van Esch, met u sluit. Mocht u vragen hebben, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ik heb het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Artikel 1 – Producten
De producten komen voort uit eigen gemaakte designs.

Artikel 2 – Gegevens
U bent zelf verantwoordelijk voor het invullen van de juiste adres- en factuurgegevens. José van Esch is dan ook niet verantwoordelijk voor een foutieve invoer cq levering.

Artikel 3 – Betalingen
U betaalt via bank.
De verzendkosten zijn voor uw rekening.

Artikel 4 – Leveringen
Ik lever uw product af op het adres dat u bij de bestelling hebt opgegeven. U kunt het adres niet meer wijzigen als ik het pakket al heb verzonden. PostNL verzorgt de distributie. Ik doe mijn best om de bestelling snel mogelijk te verzenden. Als de bestelling vertraagd is, stel ik u hiervan schriftelijk op de hoogte. Ik garandeer dat u de bestelling uiterlijk 30 dagen na bevestiging van de bestelling zal ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kunt u mij verzoeken om:
(a) het bedrag dat u voor het product betaald hebt meteen terug te storten, of
(b) een vervangend product (van gelijke waarde) te sturen.

Artikel 5 – Retour
Wilt u een artikel retour zenden, stuur dan een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. o.v.v. het ordernummer.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid
Ik ben niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.

Artikel 7 – Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op mijn teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn mijn eigendom (of heb ik in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken. Door- en wederverkoop van José van Esch producten zijn derhalve niet toegestaan zonder toestemming. Bij constatering van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten zijn juridische stappen genoodzaakt.

Artikel 8 – Klachtenregeling
Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, hoor ik dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met in het onderwerp: ‘Klacht’. Ik zal uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen 10 werkdagen dagen nadat ik uw klacht heb ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen 2 werkdagen dagen een bevestiging van uw klacht en laten ik weten wanneer ik een inhoudelijk antwoord verwacht. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 9 – Geschillenregeling
Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die ik met u sluit is het Nederlands recht van toepassing.

Contactgegevens

José van Esch
Merwedelaan 29
5463 JL Veghel
0413 - 350941
info@josevanesch.nl

facebook icon met rand

Praktijk

facebook icon met rand

Borduren

facebook icon met rand

Praktijk

facebook icon met rand

Borduren